C. Ronaldo sút phạt chạm cột dọc phút 49

C. Ronaldo sút phạt chạm cột dọc phút 49

Video Thứ sáu, 22/6/2012, 08:49 (GMT+7)