C. Ronaldo xoay người sút đập cột dộc phút 45

C. Ronaldo xoay người sút đập cột dộc phút 45

Video Thứ sáu, 22/6/2012, 08:49 (GMT+7)