Các pha ngoặt bóng của Cruyff 2
 
 

Các pha ngoặt bóng của Cruyff 2

Video | Thứ sáu, 14/5/2010, 10:20 (GMT+7)