Các pha ngoặt bóng của Cruyff
 
 

Các pha ngoặt bóng của Cruyff

Video | Thứ sáu, 14/5/2010, 10:19 (GMT+7)