Cát Tường và Song Tú hát 'One night only'

Video | Thứ hai, 22/07/13 08:16 GMT+7
0 0 chia sẻ

Cát Tường và Song Tú hát 'One night only' trong vòng đối đầu Giọng hát Việt 2013.