Cát Tường và Song Tú hát 'One night only'
 
 

Cát Tường và Song Tú hát 'One night only'

Cát Tường và Song Tú hát 'One night only' trong vòng đối đầu Giọng hát Việt 2013.

Video | Thứ hai, 22/7/2013, 08:16 (GMT+7)