Cầu thủ làm đổ cột cờ ngã dập mông

Cầu thủ làm đổ cột cờ ngã dập mông

Video Thứ tư, 20/3/2013, 11:19 (GMT+7)