Cầu thủ lao vào đấm trọng tài túi bụi vì bị thẻ đỏ
 
 

Cầu thủ lao vào đấm trọng tài túi bụi vì bị thẻ đỏ

Cầu thủ lao vào đấm trọng tài túi bụi vì bị thẻ đỏ

Video | Thứ bảy, 24/11/2012, 11:13 (GMT+7)