Cầu thủ ngã bị tụt quần

Video | Thứ tư, 31/3/2010, 15:47 (GMT+7)