Công an chửi người vi phạm giao thông

Video | Thứ hai, 21/11/11 11:46 GMT+7
0 0 chia sẻ

"Mày đang ra lệnh cho tao làm đấy à? Mày là thằng nào mà bắt tao làm theo..."