Cover kpop

Nhóm ST 319 sôi động với màn nhảy cover.

Video | Thứ bảy, 26/5/2012, 10:57 (GMT+7)