David Luiz chùi mặt áo áo Cech khi đang phỏng vấn

David Luiz chùi mặt áo áo Cech khi đang phỏng vấn

Video Thứ sáu, 10/5/2013, 02:24 (GMT+7)