Del Piero sút phạt tung lưới Shamrock Rovers
 
 

Del Piero sút phạt tung lưới Shamrock Rovers

Del Piero sút phạt tung lưới Shamrock Rovers

Video | Thứ bảy, 14/4/2012, 10:40 (GMT+7)