Figo ôm mặt sau pha va chạm ở đường biên
 
 

Figo ôm mặt sau pha va chạm ở đường biên

Video | Thứ sáu, 14/5/2010, 10:43 (GMT+7)