Giằng bóng trên tay thủ môn rồi đặt xuống sút vào lưới

Video | Thứ hai, 14/05/12 03:05 GMT+7
0 0 chia sẻ

Giằng bóng trên tay thủ môn rồi đặt xuống sút vào lưới