Giằng bóng trên tay thủ môn rồi đặt xuống sút vào lưới

Giằng bóng trên tay thủ môn rồi đặt xuống sút vào lưới

Video Thứ hai, 14/5/2012, 03:05 (GMT+7)