Giọng hát Việt - Vòng đối mặt: Anh Vũ Ngọc Lan

ưqerfewfwfwef

Video Thứ hai, 15/7/2013, 08:29 (GMT+7)