Giọng hát Việt - Vòng đối mặt: Mạnh Thắng và Thanh Thanh

ưdwdwdwd

Video Thứ hai, 15/7/2013, 08:31 (GMT+7)