Giọng hát Việt - Vòng đối mặt: Nhật Thu và Đình Nhân

qwsswws

Video Thứ hai, 15/7/2013, 08:33 (GMT+7)