Giọng hát Việt - Vòng đối mặt: Trần Hoàng và Hoàng Yến
 
 

Giọng hát Việt - Vòng đối mặt: Trần Hoàng và Hoàng Yến

dqwdqdqd

Video | Thứ hai, 15/7/2013, 08:35 (GMT+7)