Hazard sút búa bổ tung lưới Stoke

Hazard sút búa bổ tung lưới Stoke

Video Thứ hai, 28/1/2013, 03:56 (GMT+7)