HLV Guardiola ném chai nước vào nhân viên y tế

HLV Guardiola ném chai nước vào nhân viên y tế

Video Thứ ba, 20/3/2012, 02:04 (GMT+7)