Ibrahimovic lừa bóng ức chế ở biên
 
 

Ibrahimovic lừa bóng ức chế ở biên

Video | Thứ sáu, 14/5/2010, 10:43 (GMT+7)