Ibrahimovic vung tay vào mặt, quật ngã đối thủ
 
 

Ibrahimovic vung tay vào mặt, quật ngã đối thủ

Ibrahimovic vung tay vào mặt, quật ngã đối thủ

Video | Thứ ba, 11/9/2012, 10:10 (GMT+7)