Justin Bieber bị fan cuồng tấn công

Video | Thứ hai, 06/05/13 10:39 GMT+7
0 0 chia sẻ

Justin Bieber bị fan cuồng tấn công