Le Thi Phuong noi bat trong phan thu thach

Video | Thứ hai, 21/11/11 12:41 GMT+7
0 0 chia sẻ

Lê Thị Phương đã dám chọn những việc khó khăn để thử thách bản thân mình và cô được giám khảo khen ngợi.