Liveshow 11 - Đồng Lan hát 'Sợ Chết'

Đồng Lan hát 'Sợ Chết' trong Liveshow 11

Video Thứ hai, 31/12/2012, 01:39 (GMT+7)