Liveshow 11 - Nguyễn Kiên Giang hát 'Ave Maria'

Nguyễn Kiên Giang hát 'Ave Maria' trong Liveshow 11

Video Thứ hai, 31/12/2012, 01:39 (GMT+7)