Liveshow 11 - Trần Thị Kim Loan hát 'Quay Về Đây'

Trần Thị Kim Loan hát 'Quay Về Đây' trong Liveshow 11

Video Thứ hai, 31/12/2012, 01:39 (GMT+7)