Liveshow 11 - Xuân Nghi hát 'Mẹ Yêu Con'

Xuân Nghi hát 'Mẹ Yêu Con' trong Liveshow 11

Video Thứ hai, 31/12/2012, 01:39 (GMT+7)