Trải nghiệm phiên bản mớithisthis thisthis
MNS 2013 Nguyễn Phương Thanh Vy
 
 

MNS 2013 Nguyễn Phương Thanh Vy

Top 24 Miss Ngôi Sao 2013 Nguyễn Phương Thanh Vy.

Video | Thứ hai, 22/7/2013, 01:08 (GMT+7)