Mourinho chỉ tay lên trời ăn mừng

Mourinho chỉ tay lên trời ăn mừng

Thứ năm, 20/9/2012, 10:33 (GMT+7)