Ngoại thất Black Knight Hummer H2

ngoại thất xe là một dàn súng ống và nhiều biểu tượng của chiến tranh.

Thứ năm, 7/6/2012, 04:09 (GMT+7)