Nguyễn Văn Dịp tung hoàng trên sân Thiên Trường
 
 

Nguyễn Văn Dịp tung hoàng trên sân Thiên Trường

Video | Thứ năm, 15/4/2010, 10:06 (GMT+7)