Ns Đăng Quân Vietnam's got Talent

Video | Chủ nhật, 24/06/12 12:13 GMT+7
0 0 chia sẻ

Quán quân Vietnam's Got Talent thể hiện tình yêu Michael Jackson trong đêm 'Man in the Mirror'.