Ns Các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc hòa giọng "Heal the world"

Các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc hòa giọng Heal the world

Video Thứ sáu, 16/3/2012, 10:14 (GMT+7)