Ns Các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc hòa giọng "Heal the world"
 
 

Ns Các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc hòa giọng "Heal the world"

Các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc hòa giọng Heal the world

Video | Thứ sáu, 16/3/2012, 10:14 (GMT+7)