NS Cảnh sát chuyển thi thể Whitney khỏi khách sạn

Video | Thứ hai, 13/02/12 10:45 GMT+7
0 0 chia sẻ

Thi thể Whitney được chuyển đi từ khách sạn Berverly Hilton tới bệnh viện.