Ns clip Nguyễn Xuân Trung hát Còn ngày dài còn tình đầy
 
 

Ns clip Nguyễn Xuân Trung hát Còn ngày dài còn tình đầy

Ns clip Nguyễn Xuân Trung hát Còn ngày dài còn tình đầy

Video | Thứ hai, 16/4/2012, 08:41 (GMT+7)