Ns Nhạc sĩ Anh Quân đệm guitar cho Mỹ Linh hát

Nhạc sĩ Anh Quân đệm guitar cho Mỹ Linh hát

Video | Thứ ba, 3/1/2012, 09:21 (GMT+7)