NS Nick Cannon múa cột tại America's Got Talent

Nick Cannon múa cột tại America's Got Talent

Video Thứ tư, 6/6/2012, 11:15 (GMT+7)