Pato thông nòng ngay trận ra mắt Corinthians 2
 
 

Pato thông nòng ngay trận ra mắt Corinthians 2

Pato thông nòng ngay trận ra mắt Corinthians 2

Video | Thứ hai, 4/2/2013, 10:50 (GMT+7)