Robben đi bóng dọc biên từ sân nhà, rê bóng cắt mặt hậu vệ, sửa lòng hiểm hóc tung lưới Schalke

Video | Thứ tư, 12/12/12 04:08 GMT+7
0 0 chia sẻ

Robben đi bóng dọc biên từ sân nhà, rê bóng cắt mặt hậu vệ, sửa lòng hiểm hóc tung lưới Schalke