Tây bay dù lượn ở Hà Nội

Video | Thứ ba, 20/12/11 04:07 GMT+7
0 0 chia sẻ

Là những phi công, vận động viên chuyên nghiệp, Marc và Phillips từ Pháp "rủ nhau" đến Hà Nội thể hiện tài năng bay dù lượn.