The Voice 2013, vòng giấu mặt, Bình Quyên

qưdqdqdqwdqd

Video Thứ hai, 20/5/2013, 09:15 (GMT+7)