The Voice 2013, vòng giấu mặt, Hoàng Thiên Minh Trị

qdqdqwdqdqdqwdq

Video Thứ hai, 27/5/2013, 08:06 (GMT+7)