The Voice 2013, vòng giấu mặt, Khánh Ly

qdqwdqdqdwqwd

Video Thứ hai, 27/5/2013, 08:51 (GMT+7)