The Voice 2013, vòng giấu mặt, Lê Đức Hùng

qưdqdqdqwdqwdqwd

Video Thứ hai, 27/5/2013, 08:54 (GMT+7)