The Voice 2013, vòng giấu mặt, Nguyễn Hoàng Quân

qưdqdqwdqwdqwdqwd

Video Thứ hai, 27/5/2013, 08:00 (GMT+7)