The Voice 2013, vòng giấu mặt,Nguyễn Trần Minh Sang

fghfhfghfghfhfh

Video Thứ hai, 20/5/2013, 09:09 (GMT+7)