The Voice 2013, vòng giấu mặt, Nguyễn Văn Viết

qrdqwdqdqdqdqwdqwd

Video Thứ hai, 20/5/2013, 09:07 (GMT+7)