The Voice 2013, vòng giấu mặt, Phạm Khánh Duy

dqadaqdadad

Video Thứ hai, 20/5/2013, 09:03 (GMT+7)